Kategoriarkiv: Grundläggande

Klimatmodeller

Vad är en klimatmodell? För att modellera klimatet bygger man en fysikalisk modell av jorden. In i denna modell lägger man basfakta såsom solinstrålningen, jordens rotation och jordaxelns lutning, kontinenternas och havens positioner, höjd över havet, atmosfärens sammansättning och vertikala … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar

Alternativa orsaker till uppvärmning

Den ojämförligt viktigaste värmekällan för jorden är solstrålningen. Om den varierar så får det givetvis mycket stora effekter på klimatet. Frågan är alltså hur konstant solstrålningen är. Detta har diskuterats länge och intensivt. Berodde istiderna i själva verket på en … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar

The hockey stick

Stigande temperatur Det mest berömda diagrammet i debatten om global warming är ”the hockey stick”. Denna kurva visar temperaturutvecklingen under det sista årtusendet och deb visar med all tydlighet den kraftiga temperaturökningen på slutet. Den har fått sitt namn ifrån … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar

Växthuseffekten

Växthuseffekten Växthuseffekten är ett av de mest missförstådda fenomenen. Vi börjar med att ge den vanliga förklaringen om vad som händer i ett växthus. Solen skiner in genom fönstren, främst i vanligt synligt ljus, och värmer innandömet. Den uppvärmda marken … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar

Koldioxidhalten stiger

Stigande koldioxidhalt Koldioxidhalten i jordatmosfären stiger. Detta är den fundamentala iakttagelsen som har satt igång hela debatten om ”global warming”, fenomenet som nyligen bytte namn till ”Climate Change” – klimatförändring. Det finns ingen oenighet om denna observation. Koldioxidhalten uppmätt på … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar

Vad är klimatförändring?

Klimat är medelvärdet över tiden av vädret på en viss plats. Det är således svårt att dra några slutsatser om klimatet ifrån ett enda år eller ifrån en enda händelse. Det är högst normalt för vädret att vara onormalt. Det … Läs mer

Publicerat i Grundläggande | Lämna en kommentar