Vad är klimatförändring?

Klimat är medelvärdet över tiden av vädret på en viss plats. Det är således svårt att dra några slutsatser om klimatet ifrån ett enda år eller ifrån en enda händelse. Det är högst normalt för vädret att vara onormalt. Det är också vanligt att flera år i rad uppvisar avvikelser åt samma håll jämfört med det mer långsiktiga medelvärdet. Vad är då klimatförändring? Ja, själva begreppet är inte särskilt väldefinierat. En förändring av medelvärdet. Det hela beror givetvis helt på över vilken tidsperiod observationerna avser. Ett antal varma somrar eller vintrar i Europa under de sista 10 åren har knappast något bevisvärde. Under fyrtiotalet hade vi ju i stället i Europa tre verkligt extremt kalla vintrar i rad utan att någon för den delen har betraktat det som en klimatförändring. Givet den stora variationen mellan år så är det tveksamt om det ens är meningsfullt att tala om en klimatförändring under så kort period som 10 år. Meteorologerna använder traditionellt 30-års perioder som klimatiska standardperioder (t.ex.1931-1960 eller 1961-1990).

Om man observerar en långsiktig trend som håller i sig över många år kan man givetvis misstänka att klimatet faktiskt ändrar sig. Sådant har hänt många gånger i jordens historia. Ibland har det skett mycket häftiga kast med temperturförändringar på kanske uppåt 10 grader över stora delar av jordklotet. Det finns bevis för flera sådana snabba klimatförändringar under den sista istiden, s.k. Dansgaard-Oeschger fenomen. Se http://www.noc.soton.ac.uk/rapid/kt/kt_sov_past.php. Klimatförändringar, även snabba och stora sådana, är således inte på något sätt unikt i jordens historia.

Begreppet ”klimatförändringen” som vi nu bombarderas med dagligen i media avser i första hand en liten temperaturförhöjning. Fenomenet omfattar hela jorden men anses ha större effekt nära polerna. Att verkligen visa att hela jordens klimat förändras är givetvis en ganska svår uppgift. Tillgången på historiska data över temperaturen t.ex. i lufthavet över oceanerna är mycket dålig. Det gäller ju att visa en långsiktig trend. Mer om detta i avsnittet temperaturen.

Observationerna pekar dock på att temperaturen har stigit globalt med ungefär 0,5 grader sedan 1900 talets början. Vad är orsaken? Den stigande koldioxidhalten har pekats ut som den dominerande orsaken. Koldioxiden har en effekt som vi nu alla känner igen. Växthuseffekten kallas den. Men vad är egentligen växthuseffekt? Ja, det är inte det som gör ett växthus varmt! Läs mer om detta i avsnittet om koldioxid.

Det här inlägget postades i Grundläggande. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>