Koldioxidhalten stiger

Stigande koldioxidhalt

Koldioxidhalten i jordatmosfären stiger. Detta är den fundamentala iakttagelsen som har satt igång hela debatten om ”global warming”, fenomenet som nyligen bytte namn till ”Climate Change” – klimatförändring. Det finns ingen oenighet om denna observation.

Koldioxidhalten uppmätt på Mauna Loa på Hawaii.

Det är viktigt att notera att koldioxid är en gas som förekommer i väldigt låg halt i jordatmosfären, endast ungefär 0,039% Trots detta är den helt central i det biologiska kretsloppet på jorden.

Koldioxidhalten, kolets kretslopp och fossila bränslen

Förbränning av fossila bränslen och cementtillverkning anses frigöra ungefär 25 miljarder ton koldioxid per år. Det är viktigt att ha klart för sig att detta endast är en liten del av den totala omsättningen av koldioxid i atmosfären. Sålunda anses den mängd koldioxid som härrör ifrån nedbrytning av organiska ämnen i skogar och ängar avge 220 miljarder ton koldioxid årligen eller nästan 10 gånger så mycket. Samtidigt tar de gröna växterna upp stora mängder.

Inte all den koldioxid som släpps ut ifrån mänsklig aktivitet bidrar till höjd koldioxidhalt. En hel del tas upp i naturen och då främst av haven. Oceanerna innehåller väldiga mängder koldioxid och små förändringar i lösligheten kan ge stora förändringar i atmosfären. För närvarande anses oceanerna absorbera ungefär 8 miljarder ton koldioxid per år men den siffran är bara uppskattad – inte mätt, inte välförstådd eller ens modellerad. Eftersom vi har en situation med stora källor och sänkor är det inte alls självklart att extra källor faktiskt kommer att höja halten särskilt mycket. Slutsatsen att den förhöjda halten av koldioxid i atmosfären under de sista århundrandena kommer ifrån fossila bränslen är därför inte alls så säker som den tillförstone kan förefalla även om det är troligt att det finns ett samband.

Det finns bevis för att när klimatet blir varmare så stiger koldioxidhalten. Frågan är bara vilken av faktorerna som är den drivande. Om det skulle vara så att det finns någon annan faktor än koldioxidhalten som driver den nu sannolika uppvärmningen så kan det vara så att denna uppvärmning faktiskt driver koldioxidhaltens ökning och inte tvärtom! Läs mera under avsnittet temperaturen.

Koldioxidhalten har varierat dramatiskt under jordens historia, speciellt i samband med istiderna. Se

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Carbon_Dioxide_400kyr.png

för ett diagram över koldioxidhaltens förändring under de senaste 400 000 åren. Infällt i diagrammet finns också en bild av vad som har hänt de sista 1000 åren. Som synes så verkar koldioxidhalten vara mycket högre än den har varit under hela den föregående perioden även om variationerna varit stora och förhållandevis hastiga. Frågan är förstås ändå om man i det historiska materialet (isborrkärnor) faktiskt kan se så snabba uppgångar (och eventuella fall) som som skett på sistone.

Koldioxid för länge sedan

Koldioxidhalten har stigit under de sista århundrandena men det är inte så att den är exceptionellt hög i ett lite längre perspektiv i jordens historia. Tvärtom, koldioxidhalten de sista årmillionerna har snarare varit extremt låg och den sista uppgången ändrar inte detta faktum. Titta på följande diagram :

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png

De olika kurvorna digrammet liksom punkterna svarar mot olika mätmetoder och visar att osäkerheterna är stora. Ändå kan vi dra slutsatsen är klodioxidhalten på slutet är extremt låg och att den under t.ex. dinosauriernas tid kan ha varit så mycket som högre än idag.

Är koldioxid giftigt

Nej, tvärtom! Det är en absolut livsnödvändig gas eftersom växterna tar upp det ur luften. Växterna tycker att koldioxidhalten är för låg och växer bättre om halten är högre – något som ofta används i växthus. Detta kan vara ett tecken på att de egentligen är anpassade för högre koldioxidhalt. För djur spelar inte koldioxidhalten i atmosfären någon roll så länge den blir inte blir hundra gånger högre än idag.

Haven blir surare om mer koldioxid löser sig i dem. Det kan påverka livsprocesserna där. Men eftersom koldioxidhalten historiskt har varit mycket högre än idag så har det sannolikt ingen väsentlig negativ inverkan.

Är en förhöjd koldioxidhalt negativt?

Kanske men absolut inte säkert. I den mån den leder till klimatförändringar som upplevs som oönskade så är det naturligtvis inte så bra. Att det går så hastigt kan också vara ett problem även om, som vi sett, att det finns bevis för att den har ändrats hastigt också i historien. Men det finns också andra möjliga perspektiv. Hypotetiskt kan man göra följande spekulation: Det kan faktiskt vara så att koldioxidhalten och därmed temperaturen har blivit farligt låg under de sista årmillionerna vilket kan ge en betydande risk för en okontrollerbar nedisning. Det är nämligen först under de senaste årmiljonerna som istider har varit vanliga. Kanske har för mycket kol bundits i fossila bränslelager och att det är en välgärning att återgälda det till kretsloppet? En annan vinkel på problemet. Läs mer om detta under avsnittet temperaturen.

Debatten kring den mökliga pågående klimatförändringen har i stort sett helt dränkt spekulationerna kring när, hur och om en kommande istid kommer. Istider anses främst orsakas av astronomiska orsaker och förhållandena verkar inte vara så just nu att risken är överhängande. Den sjunkande medeltemperaturen sedan tusentalet bör dock en en oro för att en istid kan vara i antågande. En sådan leder nämligen garanterat till en ekonomisk och ekologisk katastrof.

Det här inlägget postades i Grundläggande. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>