Att så tvivel mot tvivlarna

I en understreckare med titeln ”Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen” i Svenska Dagbladet den 2 november 2010 har Nina Wormbs, vetenskapshistoriker på KTH skrivit om vad hon kallar lobbyjobb. Hennes paradexempel är tobaksindustrins historiska smutskastning av meningsmotståndare och lobbyinsatser för att vilseleda eller mildra rapporterna om faran med rökning. Själva processen att så tvivel mot etablerade vetenskapliga fakta är i allmänhet missriktad, menar hon. Visserligen erkänner hon att det hör till vetenskapens grundvalar att ständigt ompröva men till största delen är vetenskapen kumulativ (dvs. nya kunskaper adderar och förstärker gammal kunskap). Kritiken har därför ofta karaktären av desinformation. Hon exemplifierar sedan med ett flertal andra exempel på samma fenomen såsom lobbying mot sambandet mellan luftföroreningar och försurning, mot kopplingar mellan freonutsläpp och ozonhålen och sist, men inte minst, mot existensen och uppkomsten av global uppvärmning. Illasinnade lobbyister, oftast kopplade till penningstark industri, har för egen vinning utnyttjat media, skriver hon. Slutligen, vilket tydligen är viktigt för historien, så har syndabockarna uteslutande varit män.

Man kan lugnt säga, för att utrycka sig försiktigt, att vi har en väsensskild verklighetsuppfattning. Men skillnaden kräver lite närmare förklaring. I själva verket så håller jag faktiskt med henne i en hel del. Hur kan jag då ha en så starkt avvikande uppfattning? Jo, därför att de exempel hon tar upp, och de är ganska många, är ju i de flesta fall post facto, dvs. i många av dessa fall så har ju de frågeställningar hon  tar upp kunnat ganska övertygande visas vara till stora delar riktiga. Men, och det är det viktiga, det var inte fallet i deras samtid. Genom att avgränsa sig till de alarm och företeelser som i efterhand visade sig väsentligen kunna uppfyllas så är det ganska naturligt att man får den här bilden. Tar man istället med den långa raden av falsklarm som lagts under samma tid så inser man att tvivlarna står på långt sundare grund än vad författaren vill låta påskina. En lång rad exempel kan tas ifrån vitt skilda discipliner. En av dem är förstås de stora larmen i Europa om skogsdöden som härjade på 80-talet. Ett annat var de tvärsäkra påståendena mellan fet kost och hjärtsjukdomar. Säldöden visade sig vara orsakad av ett virus. Ytterligare ett larm som kan nämnas som kuriosa var varningarna för en kommande istid på sjuttiotalet.

Det är i detta sammanhang verkligt märkligt att blanda in klimatet. Den processen pågår ju just nu. Först om ganska lång tid kommer vi att ha någon verklig chans att bedöma om modellerna verkligen kan säga något intressant om den komplicerade verkligheten. Om detta är en ”röknings-” eller ”skogsdöds-” process är alltför tidigt att säga.

Författaren glömmer också helt att det finns helt andra lobbygrupper än de som företräder i hennes tycke destruktiva miljömarodörer. WWF, naturskyddsföreningen och Greenpeace för att välja några. Dessa är i första hand kanske inte ute efter ekonomisk vinning (även om WWF omsätter 232 miljoner bara i Sverige) útan främst politisk och medial makt vilket man också tycks lyckas väldigt väl med.

Tvivel, också utifrån, är helt centralt för vetenskapens utveckling. Oftast är det felaktigt men när det visar sig vara korrekt kan det ha desto större betydelse. Att smutskasta tvivlarna på tvivelaktiga grunder är att göra vetenskapens framåtskridande en stor otjänst.

Man kan dessutom tycka att det vore klädsamt av författaren att i artikeln ange att hon faktiskt ingår i ett stort finansierat projekt om klimatet (enligt hennes egen webbsida). Några läsare kanske behöver förvissa sig om att det inte handlar om ett lobbyprojekt.

Det här inlägget postades i Debatt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>